9. Ansøgning om støtte til "Piano Days Copenhagen 2020 - Elektroakustisk aften i Brønshøj Vandtårn" fra Foreningen Piano Days (2019-0316356)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

  1. Lokaludvalget giver afslag på ansøgning om støtte på 15.500 kr. til "Piano Days Copenhagen 2020 - Elektroakustisk aften i Brønshøj Vandtårn".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen Piano Days Copenhagen søger om støtte til at afholde en elektroakustisk aften den 27. marts 2020 i Brønshøj Vandtårn med to elektroakustiske klaverkoncerter af henholdsvis Ghost Flute & Dice og Thomas Kudela & Tri Minh. Arrangementet er en del af den årlige festival Piano Days Copenhagen den 25.-28. marts 2020, som foregår forskellige steder i København.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle, der vil opleve nutidig klavermusik. Arrangementet er åbent for alle, og ansøger forventer at sælge 50 billetter til 80 kr./stk. De lokale samarbejdspartnere består af Kulturhuset Pilegården og koncertforeningen Noisy Beehive. Annoncering sker gennem bl.a. sociale medier og andre platforme.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 15.500 kr.
Forventede indtægter: 4.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 7.450 kr.

Det ansøgte arrangement er den del af det større festival-arrangement, og derfor er budgettet en del af et større budget.

Ansøger søger specifikt om midler til at dække udgifter til visuals og tekniker i Vandtårnet, klaverleje og -stemning, PR og transport. Ansøger har også ansøgt andre fonde, og ansøgers egenfinansiering dækker kunstnerhonorar og noget af lokalelejen. Derudover bidrager ansøger med frivillig arbejdskraft.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til afslag. Forretningsudvalget (FU) støtter dette på grund af manglende synlig lokal forankring.

Beslutning

 

Indstillingen om afslag på ansøgningen blev godkendt.