19. Eventuelt

Sagsfremstilling

Beslutning

Tak fra Energi Center Voldparken

Mikkel Houmann er Lokaludvalgets repræsentant i bestyrelsen i Energi Center Voldparken (ECV) og takker for Lokaludvalgets indsats i forhold til at få Energi Center Voldparken på budgettet i 2020. ECV har fortsat brug for Lokaludvalgets hjælp til fremtidige budgetforhandlinger. Lokaludvalget vil gerne bede om relevant materiale fra EVC i forhold til aktiviteter og indsatser.

 

Biblioteksplanen er vedtaget

Kulturudvalget drøfter den nye Biblioteksplan på første møde efter nytår.