12. Ansøgning om støtte til "Garderobeskabet og landet på den anden side" (2019-0316481)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

  1. Lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Garderobeskabet og landet på den anden side" med 20.000 kr. af 2020-puljemidler.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger om støtte til, at kulturhusets børneteaterskole kan opføre otte forestillinger af ”Garderobeskabet og landet på den anden side” i perioden den 20.-24. april 2020 på den lille scene i Folketeateret beliggende i Grøndal Multicenter. Da der ikke findes en professionel teaterscene i bydelen, lejes teaterscenen i Grøndal MultiCenter, så både de optrædende børn og publikum får oplevelsen af at være i et ægte teater.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er særligt de lokale skoler, børnehaver, fritidshjem, børnefamilier samt de lokale plejehjem, men alle er velkomne til at købe billet. Ansøger forventer 800 gæster til de otte forestillinger. Annoncering sker i Brønshøj-Husum Avis, på egen hjemmeside og facebook, nyhedsbrev samt plakater og flyers, som deles rundt i bydelen. Alle lokale skoler, børnehaver og plejehjem får tilsendt en særlig invitation.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Forventede udgifter: 83.700 kr.
Forventede indtægter: 39.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 24.700 kr.

Projektet rummer udgifter til kunstnerhonorarer (musikere, instruktører, komponist, scenograf, lyddesigner), leje af teatersal, lyd & lys, kostumer & scenografi, forplejning, PR og premiereblomster. Ansøger har desuden ansøgt om støtte hos BUPL, DATS og Nordeafonden, og der er indtægter fra billetsalg. Udover egenfinansiering lægger ansøger medarbejdertimer, frivillige arbejdstimer og gratis lokaler til teaterskolens sæson.

Kulturhuset Pilegårdens teaterskole har tidligere fået støtte fra lokaludvalget til at opføre deres forestillinger, senest i 2019, hvor de fik bevilget 20.000 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til støtte på 20.000 kr. som ansøgt. Forretningsudvalget (FU) støtter denne indstilling om fuld støtte.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

 

Indstillingen blev godkendt.