4. Supplering af borgerpanel for restmidler i 2019 (2019-0169040)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

  1. Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og beslutter brugen af de resterende puljemidler for 2019.

Problemstilling

Der er 9.250 kr. tilbage i puljemidler for 2019, som lokaludvalget kan disponere over.

Løsning

Forretningsudvalget foreslår, at pengene bruges på at udsende invitationer til Brønshøj-Husum Borgerpanel. Invitationerne vil blive sendt i e- doc til alle over 15 år, der er flyttet til bydelen siden sidste udsendelse af invitationer (december 2019) samt alle, der er fyldt 15 år i samme periode.

Beløbet bruges til betaling til KMD for opsætning og udsending i e-doc.

Videre proces

Sekretariatet står for at udsende invitationer

 

Beslutning

 

Lokaludvalget beslutter at bruge restmidler fra 2019 på udsende invitationer til Brønshøj-Husum Borgerpanel.