11. Ansøgning om støtte til "Brønshøj Sommer Jazz 2020" fra Foreningen JAZZiVÆRK (2019-0316455)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, at

  1. Lokaludvalget træffer beslutning om at støtte "Brønshøj Sommer Jazz 2020" med 60.000 kr. af 2020-puljemidler.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Den lokale forening JAZZiVÆRK søger om støtte til at afholde Brønshøj Sommer Jazz 2020 den 9.-11. juli 2020 på plænen bagved Brønshøj Torv under Copenhagen Jazz Festival. Ansøger forventer 12 koncerter med optrædende fra både Danmark og udlandet.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle, og der er koncerter for både børn, unge og voksne. Koncerterne er gratis og ansøger forventer 3000 deltagere i alle aldre. Ansøger samarbejder med Kulturhuset Pilegården, der bidrager med mobilscene, lydudstyr, knowhow, PR og musikerhonorar, samt Brønshøj Bistro, der bidrager med økonomi, forplejning og PR. Ansøger forventer at indgå samarbejde med de lokale foreninger Jazzklubben, Music House og Handels- og Erhvervsforeningen i Brønshøj-Husum. Der annonceres på sociale medier, gennem samarbejdspartneres platforme, på biblioteket, i Brønshøj-Husum Avis samt i Copenhagen Jazz Festivalens program. Og der omdeles trykte programmer lokalt i postkasserne.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 60.000 kr.
Forventede udgifter: 357.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 30.000 kr.

Projektet rummer udgifter til musikerhonorar, lyd, lys og scene, forplejning, afvikling og transport, KODA, PR samt administration og projektledelse. De resterende udgifter dækkes af Brønshøj Bistro, Kulturhuset Pilegården, Københavns Kommunes Musikudvalg samt en række andre fonde og sponsorer. Udover egenfinansiering engagerer ansøger en stor gruppe lokale frivillige.  

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget (KU), som indstiller til støtte på 60.000 kr. som ansøgt under forudsætning af, at 'Brønshøj Sommer Jazz 2020' gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Forretningsudvalget (FU) støtter denne indstilling om fuld støtte.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

 

Indstillingen blev drøftet. Ansøgninger til projekter med andre musikgenrer end jazz er velkomne.

Indstillingen om støtte blev godkendt.