Mødedato
30-08-2017 18:00

Referat

PunktTitel
1Spørgetid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Status på puljemidler (2017-0295314)
4Drøftelse og beslutning ang. adgang til vandet på Enghave Brygge (2017-0293051)
5Beslutning om borgermøde på Fisketorvet og høring af forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 202 ”Fisketorvet" (2017-0253972)
6Drøftelse og beslutning af høringssvar til udkast til skybruds-projektpakke 2019 (2017-0294850)
7Orientering om svar på henvendelse fra socialborgmesteren ifm. Budget 2018-projekter (2017-0292484)
8Drøftelse og beslutning: Høring af Budgetforslag 2018 (2017-0292089)
9Orientering af bemærkninger til tilsendte dokumenter fra Kulturministeriet ifm. Enghavevej 10-14 ikke er blevet fredet (2017-0197350)
10Beslutning om høringssvar vedr. forbindelse med udarbejdelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 259 "Lille Istedgade-Karreerne" (2017-0285115)
11Beslutning om projekt: Debatarrangement ifm. Indre Vesterbro gade- og dialogfest (2017-0296815)
12Beslutning og godkendelse af Vesterbro Lokaludvalgs fremtidige repræsentation i bestyrelser m.v. (2017-0238651)
13Drøftelse og beslutning om høring om eventuel ændring af gældende lokalplaner i bymidter (2017-0295220)
14Gennemgang af lokaludvalgets egne projekter (2017-0295355)
15Meddelelser (2017-0294668)
16Evt. ( )