Mødedato
26-08-2020 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Beslutning om bydelsplan og ny dato for planlægningsseminar (2020-0112549)

4

Drøftelse af rammer og fokusområder for dialog med projektlederne på tilpasning af lokaludvalg på det ordinære møde i september (2019-0330917)

5

Orientring og drøftelse af Otto Busses Vej (2018-0052840)

6

Orientering om netværksmøde om Kultur V og beslutning om opbakning til et fællesmøde (2020-0070998)

7

Orientering om opsigelse af samarbejdsaftale og beslutning om videre proces for Træstubben (2019-0051844)

8

Beslutning om høringssvar vedr. Budget 2021 (2020-0191857)

9

Beslutning om høringssvar vedr. naboorientering til at undlade træbrygge i Tømmergraven (2020-0192077)

10

Beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe til produktion af film (2020-0190518)

11

Godkendelse af besvarelse af evaluering af korte høringsfrister (2020-0191630)

12

Status på puljemidler og egne projekter og beslutning om overførsel af midler til Vesterbropuljen (2020-0010925)

13

Orientering om afgivne høringssvar hen over sommeren (2020-0191686)

14

Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper

15

Beslutning om månedens historier - august (2020-0009043)

16

Meddelelser (2020-0193248)

17

Evt.