Mødedato
26-04-2017 18:00

Referat

PunktTitel
1Spørgetid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Besøg af Teknik- og Miljøforvaltningen/ Byens Udvikling og Metroselskabet (2017-0122938)
4Valg af formand (2017-0189723)
5Valg af næstformænd (2017-0189723)
6Valg af fagudvalgsformænd (2017-0189723)
7Orientering om status på økonomi (2017-0188119)
8Beslutning om projekt: Fortsættelse af byttestationer på Vesterbro (2016-0013512)
9Beslutning om etablering af samarbejde omkring udlån af ladcykler (2017-0088203)
10Beslutning om afsættelse af yderligere midler til vedligehold af Træstubben samt drøftelse af brug af Træstubben og praktikken herved (2017-0008445)
11Drøftelse og beslutning af synlighed af LU til lokaludvalgets projekt: Indre Vesterbro gade- og dialogfest (2017-0107778)
12Gennemgang af Lokaludvalgets egne projekter (2017-0122938)
13Beslutning og drøftelse af input og proces i forbindelse med budget 2018 (2017-0188699)
14Beslutning om deltagelse i temadag om demokrati, medansvar og indflydelse på lokalområdet for 8. klasserne på Vesterbros skoler (2017-0188775)
15Beslutning om høringsvar vedr. udkast til forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier (2017-0188830)
16Beslutning om høringssvar vedr. ændring af regulativ for husholdningsaffald (2017-0189820)
17Orientering om høringssvar vedr. forudgående offentlighed og intern høring vedr. Kommuneplantillæg for Vesterport Banegrav (2017-0124172)
18Orientering vedr. Intern høring i forbindelse med udarbejdelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 494 "Enghave Brygge" med kommuneplantillæg. (2017-0189615)
19Beslutning om alternative placeringer af skulpturen Medborger (2017-0196958)
20Beslutning om det videre arbejde med bydelsplanen (2016-0077199)
21Orientering om afgørelse vedr. fredning af Slagtergårdene (2017-0197350)
22Meddelelser (2017-0122938)
23Evt. ( )