Mødedato
24-08-2016 18:00

Referat

PunktTitel
1Spørgetid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Orientering og forankring af projekter fra Områdefornyelsen Centrale Vesterbro (2016-0297295)
4Oversigt og omprioritering af puljemidler 2016 (2016-0292301)
5Gennemgang af Lokaludvalgets egne projekter (2016-0292301)
6Opdatering af oversigt over Vesterbros trafik og byrumsprojekter (2015-0096618)
7Høring og borgermøde: Carlsberg II, tillæg 6, lokalplanforslag med forslag til kommuneplantillæg (2016-0296272)
8Borgermøde om Postgrunden (2016-0008528)
9Orientering om samarbejde om Indre Vesterbro Byrum (2016-0245612)
10Orientering om madmarkednetværk i København og en mulig placering på det centrale Vesterbro (2016-0231534)
11Intern høring: Skybrudskonkretisering og indspil til budget 2018 (2013-0177518)
12Høring om udkast til forskrift for udendørs arrangementer (2016-0241190)
13Høring: Enghave Brygge tillæg nr 1, lokalplanforslag (2016-0296482)
14Høring: Bygge- og anlægsforskrift (2016-0296451)
15Høring: Vejnavne og et pladsnavn på Carlsberg (2016-0296272)
16Høring: Udvidelse af daginstitution på Amerikavej 15 (2016-0296412)
17Høring: Navn til vejbro ved Enghave Brygge (2016-0296558)
18Høring: Københavns Kommunes budgetforslag 2017 (2016-0297353)
19Meddelelser (2016-0292301)
20Evt. ( )