Mødedato
23-10-2019 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Status på puljemidler og egne projekter og beslutning om samling af midler i Vesterbropuljen (2019-0272821)

4

Beslutning om samarbejdsprojekt julepakker og annonce (2019-0272970)

5

Beslutning om eget projekt - Julestue i Træstubben (2019-0272124)

6

Orientering om og input til workshop vedr. Ungeundersøgelsen (2018-0274047)

7

Beslutning af mødekadence 2020 (2019-0269640)

8

Beslutning om kriterier for fordeling og budget for puljemidler 2020 (2019-0269805)

9

Beslutning om videre proces på baggrund af seminar den 21. oktober (2019-0065388)

10

Godkendelse af høringssvar vedr. Pumpestation (2019-0270181)

11

Godkendelse af høringssvar vedr. Kommuneplan 2019 (2019-0152097)

12

Orientering om svar på henvendelse om cykelparkering på Enghave Plads og beslutning om videre proces (2019-0122111)

13

Beslutning om høringssvar vedr. høringen: Studieby København (2019-0272553)

14

Orientering om høringssvar til Budget 2020 og budgetaftalen (2019-0101107)

15

orientering om skybrudsprojekt ved Skt. Jørgens Sø (2018-0152282)

16

Orientering om H17 (2019-0152204)

17

Beslutning om at gå i dialog om Dybbølsbro (2019-0287805)

18

Beslutning om høringssvar vedr. naboorientering vedr. Otto Busses Vej 49 (2019-0287632)

19

Beslutning om svar vedr. naboorientering om dispensation til fællesanlæg - Lyngholm, Nelson Mandelas Allé og den sydlige del af Enghave Kanal (2019-0287581)

20

Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper - oktober (2019-0037066)

21

Beslutning om månedens historier - oktober (2019-0012424)

22

Meddelelser (2019-0273117)

23

Evt.