Mødedato
22-08-2018 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Præsentation af Kontaktcenteret Vesterbro (2018-0213444)

4

Præsentation af den lokale miljøopgave (2018-0215503)

5

Orientering om Indre Vesterbro dialog- og gadefest (2018-0008343)

6

Orientering om projeket Vester Remisepark (2018-0052840)

7

Status på puljemidler og egne projekter (2018-0216986)

8

Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen (2018-0158585)

9

Drøftelse og beslutning om videre proces i forbindelse med borgerdialog omkr. Distortion på Vesterbro (2018-0152788)

10

2. godkendelse af forretningsorden for Vesterbro Lokaludvalg (2018-0104966)

11

Beslutning om høringssvar vedr. Kultur og Fritid (2018-0216622)

12

Beslutning om input til placering af skulpturen: En rigtig dansk familie (2018-0161086)

13

Beslutning om høringsproces vedr. Kultur- og Fritidskompas (2018-0216712)

14

Beslutning om proces for høringssvar vedr. Affald- og Ressourceplan (2018-0216660)

15

Beslutning om proces for høringssvar vedr. budget 2019 (2018-0151816)

16

Orientering om udeservering på Enghave Plads (2018-0213496)

17

Medlemsforslag - Drøftelse af interesseforhold (2018-0127244)

18

Orientering om projekter vedr. Busnet 2019 på Vesterbro (2018-0217074)

19

Beslutning om månedens historie - august (2018-0152337)

20

Beslutning vedr. Enghaveparken (2018-0226779)

21

Beslutning om høringssvar i forbindelse med genhøring af nye skoledistrikter (2018-0131242)

22

Beslutning om høringsproces i forbindelse med høring af Københavns Kommunes Integrationspolitik 2019-2022 (2018-0227099)

23

Meddelelser (2018-0114840)

24

Evt.