Mødedato
22-08-2018 18:00

Dagsorden

PunktTitel
1Spørgetid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Præsentation af Kontaktcenteret Vesterbro (2018-0213444)
4Præsentation af den lokale miljøopgave (2018-0215503)
5Orientering om Indre Vesterbro dialog- og gadefest (2018-0008343)
6Orientering om projeket Vester Remisepark (2018-0052840)
7Status på puljemidler og egne projekter (2018-0216986)
8Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen (2018-0158585)
9Drøftelse og beslutning om videre proces i forbindelse med borgerdialog omkr. Distortion på Vesterbro (2018-0152788)
102. godkendelse af forretningsorden for Vesterbro Lokaludvalg (2018-0104966)
11Beslutning om høringssvar vedr. Kultur og Fritid (2018-0216622)
12Beslutning om input til placering af skulpturen: En rigtig dansk familie (2018-0161086)
13Beslutning om høringsproces vedr. Kultur- og Fritidskompas (2018-0216712)
14Beslutning om proces for høringssvar vedr. Affald- og Ressourceplan (2018-0216660)
15Beslutning om proces for høringssvar vedr. budget 2019 (2018-0151816)
16Orientering om udeservering på Enghave Plads (2018-0213496)
17Medlemsforslag - Drøftelse af interesseforhold (2018-0127244)
18Orientering om projekter vedr. Busnet 2019 på Vesterbro (2018-0217074)
19Beslutning om månedens historie - august (2018-0152337)
20Meddelelser (2018-0114840)
21Evt. ( )