Mødedato
22-03-2017 18:00

Referat

PunktTitel
1Spørgetid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Bydelsplan (2016-0077199)
4Gennemgang af Lokaludvalgets egne projekter (2017-0113686)
5Oversigt over puljemidler 2017 (2017-0113686)
6Genbehandling af ansøgning: Bevar Slagtegårdene (2017-0062737)
7Projekt: Otto Busses – rekreative områder (2017-0124449)
8Projekt: Indre Vestebro gade- og dialogfest (2017-0107778)
9Høring: høring ifm udarbejdelse af udarbejdelse af lokalplanforslag for Den Hvide Kødby (2017-0101662)
10Forudgående høring: Supplerende VVM for metro til Sydhavnen (2017-0113770)
11Høring: Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan (2017-0113784)
12Naboorientering: Dispensation fra lokalplan nr. 432 - tagbygning på Lagerbygning på Carlsberg (2017-0113763)
13Høring: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceområder (2017-0115812)
14Åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune (2017-0123946)
15 Forudgående høring om kommuneplantillæg for Vesterport Banegrav (2017-0124172)
16Godkendelse af orlov (2017-0124000)
17Meddelelser (2017-0113686)
18Evt. ( )