Mødedato
22-01-2020 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Drøftelse om de lokale kulturtilbud med Kultur V (2020-0007737)

4

Godkendelse af årsplan 2020 for Træstubben (2020-0010324)

5

Orientering om status på puljemidler og egne projekter - januar (2020-0010925)

6

Orintering om at indkøb af filmudstyr er skubbet til 2020 (2019-0306985)

7

Beslutning om eget projekt - Ombygning af byttestationen ved Træstubben (2020-0009470)

8

Drøftelse af fravær til de ordinære møder i denne samling (2020-0007440)

9

Beslutning om rammer og indhold for seminar i marts (2020-0007912)

10

Beslutning om videre proces vedr. Lommeparken (2019-0122111)

11

Beslutning om at udpege en repræsentant til Mændenes Hjems ejendomsfond (2020-0011011)

12

Drøftelse af input overførselssagen 2020 (2020-0020390)

13

Orientering om høringssvar - følgegruppe H17 (2019-0343183)

14

Orientering om høringssvar vedr. KP19 er i genhøring (2019-0152097)

15

Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper

16

Beslutning om månedens historier - januar (2020-0009043)

17

Meddelelser (2020-0009071)

18

Evt.