12. Orientering om borgerpanel (2018-0242029)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om svarprocent i borgerpaneler.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i oktober, at arbejde videre med etablering af borgerpanel forankret i Vesterbro Lokaludvalg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen om svarprocent i forbindelse med undersøgelser i borgerpaneler.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg drøftede på det ordinære møde i oktober muligheden for at etablere et borgerpanel på Vesterbro. Borgerpaneler er et elektronisk system, som Københavns Kommune har, hvor alle borgere i en bydel kan tilmelde sig og inviteres til via e-boks. Når man melder sig til et borgerpanel, svarer man på nogle generelle spørgsmål (uddannelse, indkomst, boform m.v.) som fortæller noget om repræsentativiteten i borgerpanelet, der kan bruges i efterfølgende konkrete undersøgelser i panelet. Vesterbro Lokaludvalg besluttede at arbejde videre med etablereingen af et sådant, men savnede kendskab til hvor stor svarprocenten var i de undersøgelser, som de andre bydele har lavet i deres borgerpaneler. Svarprocenten er mellem 30-50 %. Som eksempel: For Christianshavns borgerpanel svarer det til en svarprocent på mellem 274-456 borgere, i Indre by svarer det til svarprocent på 890-1482 borgere og i Nørrebros borgerpanel svarer det til en svarprocent på mellem 2173-3623 borgere.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget skal på et senere tidspunkt tage stilling til økonomi.

Videre proces

Der arbejdes videre med etablering af borgerpanel.

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.