11. Beslutning om månedens historie - november (2018-0152337)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om månedens historie.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter og beslutter emnet for historien
  2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter, at formanden bemyndiges til at stå for historien

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at skabe synlighed om lokaludvalgets virke, og derfor skal der på hvert møde findes en historie, der kan sendes til lokalaviserne, komme på lokaludvalgets hjemmeside, Facebook-side og billeder der kan komme på lokaludvalgets Instagram-side.

Emner der kunne komme i spil i  november kunne være:

  • Drøftelser fra seminaret 17. november
  • drøftelser fra borgermødet 10. november

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg beslutter historiens emne
  2. Vesterbro Lokaludvalg beslutter, at formanden bemyndiges til at stå for historien

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet sørger for at sende historien til lokalaviserne, få den på lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side samt billeder på Instagram.

 

Beslutning

Det blev besluttet, at månedens historier er: Kommuneplansstrategien 2018, Lokaludvalgets strategiske overvejelser, at man har fældet træer på Otto Busses Vej, som var bevaringsværdige, Gang i gaden er udfordret.

Formanden blev bemyndiget til at stå for historierne.