14. Godkendelse af orlov (2018-0072149)

Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Birgitte Kehler Holst

Sagsfremstilling

Indstilling

Godkendelse i henhold til Regulativ for Lokaludvalgene § 17, af formandens indkaldelse af stedfortræder for Birgitte Kehler Holst, udpeget af Alternativet, der vil være forhindret i at deltage i lokaludvalgets møder indtil videre. Suppleant Madeleine Schlawitz, udpeget af Alternativet, indtræder i lokaludvalget gældende fra 21. november 2018 og indtil videre.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.