6. Orientering om beslutninger for Lillepuljen - 2018 (2018-0295292)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om bevilling af midler til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder fra Lillepuljen.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg har udlagt administrationen af puljeansøgninger på 15.000 kr. og derunder til Puljeudvalget med sekretariatet som myndighed.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

 1. at tage orienteringen om bevilling af midler til Lillepuljen til efterretning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget fem ansøgninger til Lillepuljen - samlet ansøgt beløb er 67.450 kr., og det er besluttet at tildele 16.888 kr.

Ansøgningerne ligger tilgængeligt for lokaludvalgets medlemmer på Medlemmernes side og blev behandlet af puljegruppen den 23. oktober. På samme side kan medlemmerne finde rammer for uddeling af puljemidler. 

 1. Jul i Saxogade – ansøgt om 14.950,-

  1. Positivt indstillet over for projektet med en delvis tildeling på 9.388,- målrettet børnene og de frivillige med slik til børn, matierialer til workshops, plakater/flyers etc. julegade-workshops og frivilligforplejning.

 2. Music in the Dark – ansøgt om 15.000,-

  1. afslag med begrundelsen at det ansøgte beløb ikke står mål med antallet af deltagere samt at der ikke er en synlig Vesterbrovinkel

 3. Omvendt Nycirkus forestilling – ansøgt om 7.500,-             

  1. tilsagn på det fulde beløb

 4. Screwed Again! - Jule-Cabaret - ansøgt om 15.000,- 
       a. afslag med begrundelsen at der ikke er en speciel Vesterbrovinkel udover adressen på          Vestebro.

 5. KIL - kunsthallen i Lille Istedgade - ansøgt om 15.000,-
       a.  Vi synes om idéen om projektet, men ender med at give afslag med begrundelsen at          det er en overfladisk projektbeskrivelse - hvilke kunstnere er der tale om lokalt og                    internationalt og hvad er fortællingen i projektet? 

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Der er 187.237 kr. tilbage i Vesterbropuljen. Der er ikke flere ansøgningsfrister i 2018.

Videre proces

Sekretariatet har sendt svarbreve om tilsagn og afslag til ansøgerne.

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.