15. Meddelelser (2018-0302576)

-

Sagsfremstilling

Høringssvar vedr. Kommuneplansstrategi 2018

Vesterbro Lokaludvalg holdte den 10. november borgermøde, i forbindelse med at Kommuneplansstrategien har været i høring. Høringsfristen var den 20. november, hvorfor høringssvaret omdeles på mødet

Høringssvar vedr. naboorientering om midlertidig pavillonbyggeri på Otto Busses Vej i forbindelse med midlertidig skole

Vesterbro Lokaludvalg har afgivet høringssvar, som ligger som bilag.

Kultur- og Fritidsforvaltningen inviterer til workshops om Kultur-og Fritidspolitikken

Mandag d. 26. november, Torsdag d. 29. november  eller Onsdag d. 5. december. Se invitation i bilag.

 

Beslutning

Lone fortalte, at Frank Jensen har fremhævet VLU i at inddrage børn i høring af Kommuneplansstrategien

Thomas W. I 2017 døde der 250 mennesker af stofrelateret årsager, kun de 9 var på Vesterbro grundet at vi har stofindtagelsesrum. Stradâ har en artikel om det. Der er også fokus på den sociale integration.

Thomas N. Der var Idea Factory i dag, hvor der var fokus på borgerinddragelse, og hvordan KK kan blive bedre til at få borgernes ideer i spil.

Thomas N. har møde med Metropolis i næste uge om uopdagede steder. Hvis nogen har input til steder, så send det til Thomas N. Fx Otto Busses Vej, Otto Krabbes Plads.

Høringssvaret vedr. Kommuneplansstrategien 2018 kan læses her: https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/svar-materiale/verdensby_med_ansvar.pdf