7. Beslutning om afsætning af midler til reparationer i Træstubben (2017-0008445)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om afsætning af midler til reparationer i  træstubben

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget skubbede beslutningen på det ordinære møde i november.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. At Vesterbro Lokaludvalg afsætter 50.000 kr. til reparationer i Træstubben.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har ansvaret Naturformidlingsstedet Træstubben og arbejder i øjeblikket med stedets muligheder i fremtiden via en styregruppe.

Stedet trænger til lidt reparationer, og derfor foreslås det, at der afsættes 50.000 kr. til at få ordnet nogle af tingene. Se projektbeskrivelse i bilag.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg afsætter 50.000 kr. til reparationer i Træstubben til følgende ting:

  1. Udsugning til brændeovn
  2. Døre
  3. Borde/bænke udenfor
  4. Flytte og fixe regnvandsopsamling
  5. Reparere sansesti
  6. evt. andre skader el. vedligehold
  7. Materialer, redskaber og værktøj

Økonomi

Der afsættes 50.000 kr. af lokaludvalgets puljemidler. Lokaludvalget har samlet alle puljemidlerne i Vesterbropuljen, og pengene tages derfra.

Se i øvrigt statuspunkt vedr. økonomi.

Videre proces

Der indgås aftaler om at få lavet mest muligt for de afsatte midler. Alle reparationer skal laves i indeværende budgetår.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt ved afstemning17 for, 1 imod og 1 der undlod.