13. Godkendelse af høringssvar vedr. forslag til lokalplan for Enghavevej 81 (2018-0271024)

Vesterbro Lokaludvalg skal godkende udkast til høringssvar vedr. forslag til lokalplan for Enghavevej 81, inkl. kommuneplanstillæg.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i oktober, at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget at udarbejde udkast til høringssvar til lokaludvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar vedr. forslag til lokalplan inkl. kommuneplanstillæg vedr. Enghavevej 81.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har fået forslag til lokalplan inkl. kommuneplanstillæg vedr. Enghavevej 81 i høring. Høringsfristen er den 29. november.

Det almene boligselskab KAB ønsker at opføre et nyt hovedsæde på grunden Enghavevej 81, som ligger placeret lige over for Vigerslevs Allés udmunding i Enghavevej.

Der arbejdes med en bygning i en højde på op til 24 m, der terrasserer ned mod syd og har et etageareal på ca. 7.400 m2. Huset er tænkt som et kulturhus fremfor et kontorhus i relation til medarbejderne. Desuden ønskes der et hus, der inviterer byen indenfor, og et hus, der signalerer kvalitet og innovation.

Projektet har et omfang, som betyder, at der skal udarbejdes et forslag til lokalplan med kommuneplantillæg.

Høringsmaterialet ligger på høringsportalen: Bliv hørt: https://blivhoert.kk.dk/hoering/enghavevej-81-lokalplanforslag-med-kommuneplantillaeg

Teknik- og Miljøudvalget har udarbejdet et udkast til høringssvar, der ligger som bilag.

Løsning

 Vesterbro Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar.

Økonomi

 Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet indsender det godkendte høringssvar via høringsportalen Bliv Hørt.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.