4. Orientering om beslutninger for Lillepuljen 2019 (2018-0295325)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om bevilling af midler til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder fra Lillepuljen, budget 2019.

Et evt. tilsagn er betinget af, at Vesterbro Lokaludvalg får tildelt midler til selvstændig varetagelse i 2019.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg har udlagt administrationen af puljeansøgninger på 15.000 kr. og derunder til puljeudvalget med sekretariatet som myndighed. Lokaludvalget besluttede på det ordinære møde i september 2018, at afsætte 850.000 kr. i Vesterbropuljen, på baggrund af en formodning om at Vesterbro Lokaludvalg vil få tildelt omkring 1.500.000 kr. i puljemidler i 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår, på baggrund af puljegruppens drøftelser, at Vesterbro Lokaludvalg:

1. at tage orienteringen om bevilling af midler til Lillepuljen til efterretning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget to ansøgninger til Lillepuljen - samlet ansøgt beløb er 24.750 kr., og det er besluttet at tildele 15.000 kr. betinget af at Vesterbro Lokaludvalg, får tildelt midler til selvstændig varetagelse i 2019.

Ansøgningerne ligger tilgængeligt for lokaludvalgets medlemmer på Medlemmernes side og blev behandlet af puljegruppen den 23. oktober. På samme side kan medlemmerne finde rammer for uddeling af puljemidler. 

  1. Disturbing Business præsenterer: Vogue og Ballroom fest. Ansøgt om 9.750,-

    1. Sympatisk projekt der desværre ikke har en oplagt Vesterbro-vinkel, men lyder som en fest primært målrettet miljøet.

  2. Enghave Barok. Ansøgt om 15.000,-

    1. Tilsagn på 15.000,- gives under forudsætning af at budgettet opfyldes – at alle de ansøgte fonde tildeler støtte – samt at de lokale folkeskoler ønsker at deltage og at det evt. kan dokumenteres ved evaluering.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Et evt. tilsagn er betinget af, at Vesterbro Lokaludvalg, som i tidligere år, også i 2019, får tildelt midler til selvstændig varetagelse, herunder Vesterbropuljen og Lillepuljen.

Videre proces

Sekretariatet har sendt svarbrev om tilsagn og afslag til ansøgerne.

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.