3. Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen 2019 (2018-0295320)

Vesterbro Lokaludvalg skal drøfte og træffe beslutning om bevilling af midler fra Vesterbropuljen fra ansøgninger med aktivitet i 2019.

Et evt. tilsagn er betinget af at Vesterbro Lokaludvalg, får tildelt midler til selvstændig varetagelse i 2019.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i september 2018, at afsætte 850.000 kr. i Vesterbropuljen, på baggrund af en formodning om at Vesterbro Lokaludvalg vil få tildelt omkring 1.500.000 kr. i puljemidler i 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår, på baggrund af puljegruppens drøftelser, at Vesterbro Lokaludvalg:

 1. at give delvist tilsagn på 25.000,- til projekt: Grønne opholdsrum til brugere på Mændenes Hjem

 2. at give afslag til projekt: I nat kommer krigen hjem

 3. at træffe beslutning vedr. projekt: KIL - Kunsthallen i Lille Istedgade

 4. at give afslag til projekt: Talk Town - talking gender, equality and feminism

 5. at give delvist tilsagn på 30.000,- til projekt: Vesterbro Teaterfestival

 6. at give afslag til projekt: Udstillingsprogram 2019 på C4

 7. at træffe beslutning vedr. projekt: Øl og Opera - Figaros Bryllup

 8. at træffe beslutning vedr. projekt: Week of Culture Vesterbro

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget otte ansøgninger til Vesterbropuljen til fristen den 15. oktober, der er blevet drøftet i Puljeudvalget på deres møde den 23. oktober.

Ansøgningerne samt eventuelle bilag er tilgængelige for lokaludvalgets medlemmer på lokaludvalgets hjemmeside, under Medlemmernes side, hvor der også ligger rammer for uddeling af puljemidler.

 1. Grønne opholdsrum til brugere på Mændenes Hjem. Ansøgt om 49.470,-
  Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Mændenes Hjem(MH) og Istedgade Grønne Spots og Bæredygtige Omveje. Formålet er at give brugerne af MH et mere værdigt og behageligt ophold. I takt med at Istedgade er blevet renoveret har en lang række forretninger fået udemøbler og plantekasser. Det gør gaden hyggeligere og ophold i gaden bliver en større oplevelse. Det skal også gælde for MHs brugere. Ligeledes er en del af formålet at skabe øget tryghed.
  Finder sted ved Mændenes Hjem i januar-marts 2019.
  a. Delvist tilsagn på 25.000,- da der er udgifter, der lader til at kunne blive dækket i flere af budgetposterne.

 2. I nat kommer krigen hjem. Ansøgt om 50.000,-
  En teaterforestilling om attentatet på Charlie Hebdo og om ytringsfrihed, kunstnerisk frihed, racisme, kolonihistorie, krig og død. Forestillingens dramatikeraliasser er en hvid mand og en sort kvinde, som spejler de voldsomme begivenheder i deres egne liv. Vi oplever, hvordan det påvirker dem forskelligt i forhold til deres baggrunde og identiteter. Og mens de kæmper med at skabe mening i en verden, der virker meningsløs, går det op for dem, at de ikke er objektive tilskuere. Den politiske virkelighed banker på hos dem.
  Finder sted i Teatret ved Sorte Hest den 11. april-11. maj 2019.
  a. Afslag med begrundelsen at der ingen særlig tilknytning Vesterbro, derudover et projekt med en stærk økonomi, der er ikke er afhængig af Vesterbropuljen.

 3. KIL - Kunsthallen i Lille Istedgade. Ansøgt om 31.000,-
  Vi vil åbne en kunsthal for international samtidskunst i Lille Istedgade. Over 6 måneder skal der præsenteres skiftende udstillinger af lokale og internationale kunstnere i vinduerne i stuen i Lille Istedgade 5, dvs. at publikum oplever værkerne fra gaden gennem ruderne. Dermed kan vi holde døgnåbent, hvilket jo er passende i denne gade om aldrig rigtig sover. Se billeder, samarbejdsaftale mm. - https://holmgaardsgalleria.net/projects/kil-kunsthallen-i-lille-istedgade/
  Finder sted i Lille Istedgade 5, KBH V i november 2018-juni 2019
  a. Vi synes om idéen om projektet, men ender med at ikke at kunne lave indstilling på baggrund af den foreliggende projektbeskrivelse - hvilke kunstnere er der tale om lokalt og internationalt og hvad er fortællingen i projektet? Puljegruppen har bedt sekretariatet om at bede om en uddybende projektbeskrivelse omkring kunstnerne og den kunstneriske ambition.
  b. Ansøger har sendt uddybning af projektbeskrivelse, der ligger tilgængelig på Medlemmernes side.

 4. Talk Town - talking gender, equality and feminism. Ansøgt om 35.000,-
  Talk Town er en festival; en samtaleby om køn, ligestilling og feminisme; et forum for dialog på tværs af faglig og personlig erfaring; et sted for nysgerrighed, netværksdannelse og dialog. Festivalen er aktørbaseret i stil med folkemødet på Bornholm, og fungerer som en ramme for organisationer, foreninger og enkeltpersoner, hvori de kan bidrage med netop deres mærkesager. Det er en festival med plads til uenighed og forskellige perspektiver, der kan mødes på kryds og tværs, men som alle peger ind i samme hovedvision; ligestilling. Aktuelle emner sættes på dagsordenen i workshops, paneldebatter og oplæg, som suppleres med koncerter og kunst.
  Festivalen finder sted den 9. - 11. maj 2019 i Kødbyen.
  a. Afslag da projektet sagtens kunne finde sted alle steder i København - som det også har gjort tidligere.

 5. Vesterbro Teaterfestival. Ansøgt om 50.000,-
  Vesterbro er privilligeret, når det kommer til børneteater. Vi har på vores lille plet i Kbh et væld af små og store teatertrupper og faste teatre, små storbyteatre og sågar en teaterskole for børn. Og en gang om året forsøger vi i Vesterbro Teaterfestival at samle alle disse fantastiske kræfter til fælles front for skoler og institutioner og familier, til en gratis omgang kultur af høj kvalitet.Vesterbro Teaterfestival er kort fortalt en gratis tre/fire dages børneteaterfestival på Vesterbro af Vesterbro for Vesterbro. Det er en teaterfestival, der årligt tilbyder gratis teaterforestillinger til skoler og institutioner på Vesterbro samt familier. Festivalen finder sted den 7.-9. marts eller 7.-10. marts 2019 på locations primært indendørs på Vesterbro; spillesteder, sale, lokaler og scener.
  a. Delvist tilsagn på 30.000,- (plan B i budgettets bemærkninger) og en opfordring til entreindtægter på familieforestillinger og prioritere gratis forestillinger til skoler og institutioner

 6. Udstillingsprogram 2019 på C4. Ansøgt om 39.323,-
  Visionen bag udstillingsprogrammet for 2019, er opstået af den nære og intime oplevelse med kunsten som c4 projects’ 24 m2 lægger op til. Fra det forreste rum til det mindre baglokale bevæger man sig længere ind og væk fra den ydre verden som i et lille tempel. Vi undersøger det mentalt intime og kropsligt udfordrende, det private, troens rum og seksualitet. Vi har inviteret en bred vifte af danske og internationale kunstnere til 7 udstillinger, som vil være rettet mod både det kunstfaglige miljø, det lokale Vesterbro og et bredere nationalt og internationalt kulturpublikum.
  Programmet dækker 03/01/2019-10/12/2019 hos c4 projects, Dybbølsgade 60, 1721 København V
  a. Afslag da der ikke er en umiddelbar Vesterbro-vinkel, men et mere københavnerorienteret program.

 7. Øl og Opera - Figaros Bryllup. Ansøgt om 25.000,-
  Konceptet Øl og Opera har til formål at sætte opera ned i øjenhøjde og præsentere det på en måde hvor nye operapublikum, særligt unge, føler sig velkommen. Det går meget enkelt ud på at vise en operaopsætning i afslappede rammer, som Absalon giver, og publikum sidder på langborde med en øl eller hvad de vil drikke. Langbordene skaber et sammenhold mellem publikum og man oplever at folk snakker sammen på kryds og tværs inden og efter forestillingen.
  Arrangementerne finder sted i Absalon på datoerne d. 30. januar, 20. februar, 27. marts og 24. april 2019.
  a. Det er et fint projekt, der gør finkultur tilgængeligt - men budgettet hænger ikke helt sammen. Puljegruppen har bedt sekretariatet om at bede et mere gennemarbejdet budget fra ansøger.
  b. Ansøger har sendt uddybning af budgettet, der ligger tilgængelig på Medlemmernes side.

 8. Week of Culture Vesterbro. Ansøgt om 36.106,-
  Week of Culture: Celebration of Styles er en uge dedikeret til at bringe dansere og andre kunstneriske sjæle sammen på tværs af kulturer samt at gøre dansekultur tilgængeligt for så mange som muligt i København. Ydermere vil der være en ”all style” dansebattle, der vil foregå i et lokale/kulturhus, hvor alle har mulighed for at deltage og repræsentere deres stil. Herefter jam og efterfest, hvor der spilles et stort miks af musikgenrer.
  Uge 2: D. 10. - 13. januar 2019 i lokale eller kulturhus på Vesterbro eller Kgs. Enghave (ikke fundet endnu, da vi har fået afslag fra Absalon som vi oprindeligt havde skrevet på) og GAME Streetmekka (Enghavevej 82 2450 KBH SV)
  a. Ansøgningen blev desværre overset af sekretariatet, og er derfor ikke blevet forbehandlet.      

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter projekterne og puljegruppens indstillinger og træffer herefter beslutning om bevilling af midler fra Vesterbropuljen.

Puljeudvalgets begrundelser, som de fremgår under problemstillingen, vil ligge til grund for lokaludvalgets beslutninger, med mindre lokaludvalget beslutter anderledes på mødet.  

Økonomi

Et evt. tilsagn er betinget af, at Vesterbro Lokaludvalg får tildelt midler til selvstændig varetagelse i 2019.

Der er i alt søgt for kr. 315.899,- til fristen den 15. oktober for 2019 midler.

Beslutning

Vesterbro Lokaludvalg besluttede,

 1. at give delvist tilsagn på 25.000,- til projekt: Grønne opholdsrum til brugere på Mændenes, da der er udgifter, der lader til at kunne blive dækket i flere af budgetposterne.

 2. at give afslag til projekt: I nat kommer krigen hjem. Afslaget er givet med begrundelsen at der ingen særlig tilknytning Vesterbro, derudover et projekt med en stærk økonomi, der er ikke er afhængig af Vesterbropuljen.

 3. at give fuld tilsagn på 17.000 til projekt: KIL - Kunsthallen i Lille Istedgade. Sekretariatet skal undersøge, om der er noget i lovgivningen, der er til hinder for støtten.

 4. at give afslag til projekt: Talk Town - talking gender, equality and feminism Afslaget er begrundet med at projektet sagtens kunne finde sted alle steder i København - som det også har gjort tidligere. Lokaludvalget vil dog gerne invitere til videre dialog om samarbejde ol.  

 5. at give delvist tilsagn på 30.000,- til projekt: Vesterbro Teaterfestival. Begrundelsen for delvist tilsagn på 30.000, er at projektet kan gennemføres i som beskrevet i plan b, i deres budget. ansøger opfordres til entreindtægter på familieforestillinger og prioritere gratis forestillinger til skoler og institutioner

 6. at give afslag til projekt: Udstillingsprogram 2019 på C4. Afslaget er brundet med at projektet ikke har en umiddelbar Vesterbro-vinkel, men et mere københavnerorienteret program.

 7. at give afslag til projekt: Øl og Opera - Figaros Bryllup. Afslaget er begrundet i, at budgettet fortsat ikke hænger sammen, selvom det er blevet efterspurgt af ansøger.

        

 8. at give afslag til projekt: Week of Culture Vesterbro. Afslaget er begrundet med manglende vesterbrovinkel.

  1.