10. Beslutning om afvikling af lokaludvalgets udlånsladcykler (2017-0088203)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om afvikling af lokaludvalgets udlånsladcykler.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg blev på det ordinære møde i oktober orienteret om, at den samarbejdsaftale, lokaludvalget har haft omkring udlån af ladcykler, var blevet opsagt. Såfremt der var input til nye samarbejdsaftaler omkring udlån af cykler, skulle disse sendes til sekretariatet senest 11. november.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afvikle lokaludvalgets udlånsladcykler.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har haft udlånt ladcykler via Settlementet og Kulturhuset, ligesom sekretariatet har stået for udlån. Grundet ressourcer m.v. hos de forskellige partnere der har været, har de ikke mulighed for at stå for udlån, og der er ikke kommet nogle bud på nye samarbejdspartnere. Det vil derfor ikke længere være muligt for borgere at låne en af lokaludvalgets ladcykler.

Lokaludvalget vil stadig have ladcykler til brug ved egne projekter m.v., men de vil ikke være muligt at låne for borgere eller til private formål.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afvikle udlånsladcyklerne.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet undersøger, hvilke juridiske muligheder der er for at give cyklerne til fx foreninger eller organisationer, der virker på Vesterbro.  

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.