1. Spørgetid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Vesterbro Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

Sagsfremstilling