Mødedato
21-11-2018 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen 2019 (2018-0295320)

4

Orientering om beslutninger for Lillepuljen 2019 (2018-0295325)

5

Status på puljemidler og egne projekter - budget 2018 (2018-0302374)

6

Orientering om beslutninger for Lillepuljen - 2018 (2018-0295292)

7

Beslutning om afsætning af midler til reparationer i Træstubben (2017-0008445)

8

Beslutninger på baggrund af drøftelser på planlægningsseminaret 17. november (2018-0129460)

9

Beslutning om proces for Vesterbro Lokaludvalgs tilbagemelding vedr. dialog og samarbejde omkr. mangfoldig og fokuseret københavnerinddragelse (2018-0301612)

10

Beslutning om afvikling af lokaludvalgets udlånsladcykler (2017-0088203)

11

Beslutning om månedens historie - november (2018-0152337)

12

Orientering om borgerpanel (2018-0242029)

13

Godkendelse af høringssvar vedr. forslag til lokalplan for Enghavevej 81 (2018-0271024)

14

Godkendelse af orlov (2018-0072149)

15

Meddelelser (2018-0302576)

16

Evt.