Mødedato
21-09-2016 18:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsordenen ( )
2Spørgetid ( )
3Tema: Skole, klub og kapacitetsbehov på Vesterbro (2016-0312647)
4Tema: Enghaveparken (2016-0312647)
5Oversigt over puljemidler 2016 (2016-0312647)
6Gennemgang af Lokaludvalgets egne projekter (2016-0312647)
7Vesterbro Juletræsfest 2016 (2016-0323105)
8Forankring og udbredelse af Blomstrende By (2016-0318473)
9Projekter fra Områdefornyelsen Centrale Vesterbro (2016-0297295)
10Høring: Omstilling på de bemandede legepladser (2016-0296438)
11Høring: Carlsberg II, tillæg 6, lokalplanforslag med forslag til kommuneplantillæg (2016-0296272)
12Ansøgninger til Vesterbropuljen (2016-0320323)
13Puljemidler 2017, 1. ansøgningsfrist (2016-0325979)
14Orientering om indsendte høringssvar (2016-0312647)
15Meddelelser (2016-0312647)
16Evt. ( )