Mødedato
21-06-2017 18:00

Referat

PunktTitel
1Borgernes spørgetid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Drøftelse af projekt NaTur (2017-0236989)
4Status på puljemidler (2017-0238465)
5Orientering om beslutning vedr. bevilling af midler fra Lillepuljen (2017-0234501)
6Beslutning om bevilling af midler fra Vesterbropuljen (2017-0234601)
7Beslutning om aflysning af Projekttræf (2017-0088371)
8Beslutning om projekt Julepakker og annonce (2017-0238201)
9Godkendelse af Bydelsplan for Vesterbro 2017-2020 (2016-0077199)
10Beslutning vedr. opbakning til projekt SaxoGarden (2017-0217244)
11Beslutning om høringssvar vedr. forslag til til kommuneplantillæg for Ny Ellebjerg og supplerende VVM for metro til Sydhavnen (2017-0238677)
12Godkendelse af høringssvar vedr. Lokalplanforslag for Postgrunden (2017-0207198)
13Drøftelse af Vesterbro Lokaludvalgs fremtidige repræsentation i bestyrelser m.v. (2017-0238651)
14Orientering om indsigelse vedr. afgørelse for Slagtergårdene (2017-0197350)
15Orientering om henvendelse vedr. Coding Class (2017-0237161)
16Orientering om deltagelse i demokratidag 4. oktober (2017-0188775)
17Gennemgang af lokaludvalgets egne projekter (2017-0238514)
18Meddelelser (2017-0202269)
19Evt. ( )