Mødedato
20-11-2019 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Drøftelse af ungeundersøgelsen med Center for Ungdomsforskning (2018-0274047)

4

Status på puljemidler og egne projekter - budget 2019 (2019-0305156)

5

Beslutning om indkøb af Filmudstyr (2019-0306985)

6

Orientering om bevilling af midler fra Lillepuljen - budget 2019 (2019-0300506)

7

Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen - budget 2019 (2019-0300647)

8

Orientering om bevilling af midler fra Lillepuljen budget 2020 (2019-0300711)

9

Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen budget 2020 (2019-0300729)

10

Beslutning om tilføjelse af ansøgningsfrist 15. januar 2020 (2019-0252056)

11

Beslutning om koncept for det Sociale Folkemøde 2020 (2019-0065208)

12

Beslutning om høringssvar vedr. udkast til kortlægning af musik i København (2019-0305392)

13

Beslutning om høringssvar i forbindelse om naboorientering vedr. træer på Gl. Carlsberg Vej (2019-0305434)

14

Beslutning om høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel (2019-0305534)

15

Orientering om Kødbyen (2019-0152204)

16

Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper - November (2019-0037066)

17

Beslutning om månedens historier - november (2019-0012424)

18

Meddelelser (2019-0306922)

19

Evt.