Mødedato
20-03-2019 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Godkendelse af regnskab for puljemidler 2018 og evaluering af egne projekter (2019-0064330)

4

Status på puljemidler og egne projekter (2019-0064783)

5

Beslutning om anden fase vedr. undersøgelse om unges fritidsvaner på Vesterbro (2018-0274047)

6

Beslutning om debatmøde i forbindelse med Folketingsvalget 2019 (2019-0066334)

7

Beslutning om borgermøde i forbindelse med at Kommuneplanen er i intern høringen (2019-0066358)

8

Beslutning om projekt Vesterbro dialog- og gadefest (2019-0069893)

9

Godkendelse af kommunikationsstrategi, grafiske skabeloner og projektskabelon (2019-0065684)

10

Drøftelse af et folkemøde på Vesterbro i 2020 (2019-0065208)

11

Beslutning om nedsættelse af projektgruppe vedr. indvielse af Enghaveparken (2019-0065361)

12

Beslutning om at indgå i fælleshenvendelse vedr. partikelforurening (2019-0065299)

13

Orientering om tilmeldinger til borgerpanel og beslutning af den videre proces (2019-0003572)

14

Beslutning om månedens historie - marts (2019-0012424)

15

Beslutning om svar på henvendelse vedr. projekt om søerne (2019-0066119)

16

Beslutning om dato for seminar og nedsættelse af planlægningsgruppe (2019-0065388)

17

Beslutning om henvendelse vedr. lys på Enghave Plads (2019-0066051)

18

Orientering om proces vedr. drøftelse om lokale kulturtilbud med Kultur V og udpegning af kontaktpersoner (2019-0064890)

19

Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper og øget synlighed (2019-0037066)

20

Beslutning om høringssvar vedr. etablering af badezone Kalvebod Bølge (2019-0066248)

21

Beslutning om høringssvar vedr. naboorientering om udskydelse af etablering af fællesanlæg på Enghave Brygge (2019-0068708)

22

Beslutning om høringssvar vedr. naboorientering vedr. dispensation til midlertidig adgang til P-kælder - Carlsberg (2019-0080410)

23

Meddelelser (2019-0070876)

24

Evt.