Mødedato
20-02-2019 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Drøftelse af undersøgelse om unges fritidsvaner på Vesterbro (2018-0274047)

4

Status på puljemidler og egne projekter (2019-0037667)

5

Orientering om beslutninger for Lillepuljen (2019-0029037)

6

Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen (2019-0029484)

7

Godkendelse af årsplan 2019 (2019-0037730)

8

Orientering om tilbagemelding på brev fra Teknik- og Miljøborgmester (2018-0283601)

9

Orientering om forretningsudvalgets tilbagemelding vedr. investeringscase omkr. udvidelse af keramikværksted (2019-0013275)

10

Beslutning om høringssvar vedr. ny ældrepolitik 2019-2022 (2019-0038002)

11

Beslutning om høringssvar vedr. naboorientering om reduktion af skorsten på Enghavevej 12-14 (2019-0038293)

12

Beslutning om høringssvar vedr. reducering af affald og engangsplastik til arrangementer (2019-0037975)

13

Orientering om fremkommelighedsprojekt på Kalvebod Brygge i forbindelse med Busnet 2019 (2019-0037856)

14

Godkendelse af høringssvar vedr. Spildevandsplan 2018 (2019-0013458)

15

Orientering fra fagudvalgene og arbejdsgrupper (2019-0037066)

16

Besøg af Teknik- og Miljøborgmesteren den 17. september 2019 (2019-0037260)

17

Beslutning om høringssvar vedr. skole i den Hvide Kødby (2019-0050287)

18

Beslutning vedr. henvendelse om træer på Engskolens legeplads (2019-0050414)

19

Beslutning om høringssvar vedr. Naboorientering vedr. Kalvebod Brygge 32 (2019-0050311)

20

Beslutning om månedens historie - februar (2019-0012424)

21

Meddelelser (2019-0038210)

22

Evt.