Mødedato
19-09-2018 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Beslutninger på baggrund af drøftelser på ½ dagsseminaret 8. september (2018-0129460)

4

Status på puljemidler og egne projekter (2018-0244321)

5

Orientering om beslutninger for Lillepuljen (2018-0235402)

6

Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen (2018-0235405)

7

Beslutning om puljefrister og puljebudget 2019 (2018-0243057)

8

Beslutning vedr. statistik om puljeansøgninger (2018-0241075)

9

Besluting vedr. projekt Bygningsanalyse, Vester Remisepark (2018-0052840)

10

Beslutning om videre proces på i forbindelse med spørgeundersøgelse om Distortion (2018-0152788)

11

Beslutning om videre proces i forbindelse med udfordringer i forbindelse med renovering af Enghaveparken (2018-0226779)

12

Beslutning vedr. omdeling af dagsordner til ordinære møder (2018-0129624)

13

Beslutning om høringssvar vedr. placering i centre midlertidigt døgnophold (2018-0243085)

14

Naboorientering om tilladelse til at fælde to tæer i Sundevedsgade-karreen (2018-0243311)

15

Beslutning om månedens historie - september (2018-0152337)

16

Drøftelse af etablering af borgerpanel (2018-0242029)

17

Medlemsforslag - Drøftelse af interesseforhold (2018-0127244)

18

Endelig godkendelse af høringssvar vedr. Integrationspolitikken 2019-2022 (2018-0227099)

19

Godkendelse af høringssvar vedr. Affald- og Ressourceplan (2018-0216660)

20

Godkendelse af høringssvar vedr. Kultur- og Fritidskompas (2018-0216712)

21

Godkendelse af orlov (2018-0072149)

22

Beslutning om høringssvar vedr. Postgrunden (2018-0250996)

23

Meddelelser (2018-0244539)

24

Evt.