Mødedato
18-03-2020 18:00

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Drøftelse med Center for Byudvikling om Kommuneplan 2019 (2020-0067521)

4

Drøftelse af de lokale kulturtilbud med Kultur V. (2020-0007737)

5

Orientering om besøg af Kultur- og Fritidsborgmester inden det ordinære møde i august (2020-0067605)

6

Orientering om netværksmøde om Kultur V og beslutning om opbakning til et fællesmøde (2020-0070998)

7

Orientering om status på puljemidler og egne projekter - marts (2020-0010925)

8

Beslutning om eget projekt: Dokumentation af dialogmøde den 27. april (2020-0070754)

9

Beslutning om eget projekt: Plantekasseprojekt (2020-0070071)

10

Godkendelse af regnskab for puljemidler 2019 (2020-0067384)

11

Orientering om brugermøde vedr. Lommepark og beslutning om opbakning til Socialforvaltningens arbejde for at lommeparken forbliver øldrikkernes (2019-0122111)

12

Beslutning om henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om uddybende svar vedr. Enghaveparken (2020-0070509)

13

Beslutning om svar på henvendelse vedr. naboorientering - dispensaion til fællesanlæg, byggefelt O - The Residence Copenhaven (2020-0069480)

14

Beslutning om svar på henvendelse vedr. naboorientering - flytning af druknehuset (2020-0069470)

15

Beslutning om svar på henvendelse vedr. naboorientering - dispensaion til fællesanlæg - Sivholm (2020-0069475)

16

Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper

17

Beslutning om månedens historier - marts (2020-0009043)

18

Meddelelser (2020-0021244)

19

Evt.