Mødedato
17-06-2020 18:00

Referat

Punkt Titel
1

Spørgetid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Drøftelse med Center for Byudvikling om Kommuneplan 2019 (2020-0067521)

4

Orientering om status på puljemidler og egne projekter - juni (2020-0010925)

5

Orientering om bevilling af midler fra Lillepuljen (2020-0132353)

6

Beslutning om bevilling af midler fra Vesterbropuljen (2020-0132296)

7

Beslutning om køb af computer til internt brug i lokaludvalget (2020-0132380)

8

Beslutning om borgermøde med valg af repræsentanter til samarbejdsforum for stofscenen på Indre Vesterbro (2019-0343183)

9

Beslutning om lokaludvalgets holdning til brug af banen i Enghaveparken (2020-0112695)

10

Orientering om Lommeparken på Enghave Plads (2019-0122111)

11

Beslutning om input til placering af nærgenbrugsstationer (2020-0131772)

12

Beslutning om høringssvar vedr. naboorientering - indretning af 9 gamle trælader (2020-0132435)

13

Beslutning om høringssvar vedr. Lille Istedgade-karreerne (2020-0132583)

14

Beslutning om henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. trafiksanering af Absalonsgade (2020-0114522)

15

Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper (2020-0133687)

16

Sommerens historier (2020-0009043)

17

Meddelelser (2020-0133687)

18

Evt.