Mødedato
17-05-2017 18:00

Referat

PunktTitel
1Borgernes spørgetid ( )
2Godkendelse af dagsordenen ( )
3Drøftelse med politiet vedr. deres virke på Vesterbro (2017-0207570)
4Drøftelse af lokalplansproces vedr. udvidelse af Oehlenschlægersgade skole (2017-0187935)
5Status på puljemidler og beslutning om ny fordeling (2017-0206486)
6Beslutning om bevilling af midler fra Vesterbropuljen (2017-0207555)
7Beslutning om justering af formalia og rammer for puljegruppen og Lillepuljen (2017-0206688)
8Orintering om besluting vedr. bevilling af midler fra Lillepuljen (2017-0206666)
9Valg af formand for Teknik- og Miljøudvalget samt suppleanter for fagudvalgsformænd (2017-0189723)
10Beslutning om budgetbrev 2018 (2017-0188699)
11Beslutning om nedsættelse af ad hoc gruppe til planlægning af valgmøde (2017-0207242)
12Beslutning om proces vedr. høringen om lokalplan m.v. for Postgrunden (2017-0207198)
13Beslutning om høringssvar vedr. Restaurations- og Nattelivsplan (2017-0207152)
14Drøftelse og beslutning om projekt Lokalstival 2017 (2017-0207830)
15Gennemgang af Lokaludvalgets egne projekter (2017-0207008)
16Orientering om høringssvar i forbindelse med den supplerende høring vedr. Kalvebod Brygge Vest II (2017-0207727)
17Beslutning vedr. henvendelse om projekt SaxoGarden (2017-0217244)
18Meddelelser (2017-0204924)
19Evt. ( )