21. Drøftelse af Børne- og Ungsomsborgmesterens svar på Lokaludvalgets henvendelse vedr. 10. klasses center (2018-0088531)

Lokaludvalget drøfter Børne- og Ungeborgmesterens svar vedr. etablering af 10. klasses center i Lyrskovgade.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg indsendte en indsigelse over etablering af 10. klasses center på Lyrskovgade. Indsigelsen kan læses her: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/f7801b24-ef7d-4fc1-bc13-b8df579d006c/9ef925b1-9cd3-48c7-93cf-3e46f273570e/Attachments/20379203-27285058-1.PDF

 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg,

  1. at drøfte Børne- og Ungdomsborgmesterens svar på lokaludvalgets indsigelse vedr. etablering af 10. klasses center i Lyrskovgade.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde 21. marts at indsende en indsigelse vedr. etablering af 10. klasses center i Lyrskovgade.

Børne- og Ungdomsborgmester har skrevet et svar. Se bilag.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter Borgmesterens svar.

Økonomi

Drøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Besluttes på mødet.

 

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

Det blev besluttet, at Kultur, Fritid, Børne og ungeudvalget kommer med et oplæg til et svar.