19. Drøftelse af evaluering af Områdefornyelsen 2011-2017 på centrale Vesterbro (2018-0088835)

Vesterbro Lokaludvalg skal drøfte evalueringen af områdefornyelsen centrale Vesterbro 2011-17.

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget besluttede på det ordinære møde 21. marts 2018 at udsætte drøftelsen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

  1. at drøfte evalueringen af områdefornyelsen centrale Vesterbro 2011-17.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har efterspurgt evalueringen af områdefornyelsen for centrale Vesterbro 2011-17, der kan læses her: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/dc112448-78c0-42be-9d0f-7bc2c9926998/32d310f7-dc6d-4a8a-a425-1526b3e6211a/Attachments/20246671-27051541-1.PDF

Områdefornyelsen centrale Vesterbros styregruppes formand var Thomas Egholm, der kort kan orientere nye medlemmer om områdefornyelsens arbejde.

Løsning

Lokaludvalget drøfter evalueringen af områdefornyelsen.

Økonomi

Drøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.     

Videre proces

-

 

Beslutning

Sagen blev udsat.