8. Beslutning om afholdelse af halvdagsseminar for lokaludvalget (2018-0129460)

Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afholde et halvdagsseminar i august for lokaludvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg,

  1. at holde et halvdagsseminar for lokaludvalget den 25. august.

Problemstilling

Der er valgt nyt lokaludvalg. For at skabe en fælles ramme for lokaludvalget, foreslås det, at lokaludvalget holder et halvdagsseminar den 25. august, hvor lokaludvalgets virke drøftes samt at der planlægges et årshjul for 2019, således at lokaludvalget kan prioritere sine ressourcer og vælge sine kernesager og ansvarsopgaver.

Løsning

Lokaludvalget beslutter, at holde et halvdagsseminar den 25. august. Seminaret planlægges af forretningsudvalget.

Økonomi

Udgifter til seminaret afholdes af sekretariatet.

Videre proces

Når seminaret er planlagt nærmere, får lokaludvalget besked, men reserver datoen.

 

Beslutning

Det blev besluttet at holde et ½ dagsseminar 8. september om eftermiddagen.
Der blev nedsat følgende planlægningsgruppe: Helle Warburg, Thomas Egholm, Cecilie Høgsbro og Anja Kure.