11. Beslutning vedr. projekt Otto Busses Vej (2018-0052840)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om det videre arbejde med projektet ved Otto Busses Vej.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg har arbejdet med området ved Otto Busses Vej de seneste år. Området er bl.a. væsentligt i lokaludvalgets bydelsplan og lokaludvalget har fået lavet forslag til, hvordan området kan bruges som rekreativt område med mulighed for diverse fritidsaktiviteter. Lokaludvalgets hidtidige arbejde med projektet er udover området ved Otto Busses Vej blevet kaldt for Vester Remisepark.

Læs mere her: http://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/vester-remisepark/ 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg,

 1. at beslutte hvad projektet skal hedde fremadrettet.
 2. at beslutte vision og fortælling for projektet.
 3. at afsætte 80.000 kr. til en film og plakat/flyer.
 4. at afsætte 80.000 kr. til udarbejdelse af økonomiske scenarier for området.
 5. at afsætte 45.000 kr. til en bygningsanalyse og værdisætning i samarbejde med Realdania.
 6. at nedsætte en arbejdsgruppe, der arbejder videre med kommunikationsindsatsen.
 7. at invitere Kgs. Enghave Lokaludvalg til at samarbejde om projektet.

 

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har de sidste par år arbejdet med området ved Otto Busses Vej og kigget på områdets muligheder som rekreativt område og sted for fritidsfaciliteter. Projektet er blevet kaldt Vester Remisepark. Området er interessant, da det ligger hen som et uberørt område med bevaringsværdige industribygninger, der kan bruges til forskellige fritidsaktiviteter og grønne områder af stor rekreativ værdi.

Vesterbro Lokaludvalg har i sin seneste bydelsplan haft fokus på temaet: Kampen om pladsen. Vesterbro har ikke særlig mange grønne områder, og der er rift om fritidsfaciliteterne. Ligeledes er befolkningsvæksten på Vesterbro stigende med boligbyggeri på Carlsberg, Havneholmen, Tømmergraven m.v. I takt med befolkningsstigningen er der ikke kommet flere grønne områder eller flere muligheder for at dyrke forskellige fritidsaktiviteter. Området omkr. Otto Busses Vej kan derfor blive det område, der kan give Vesterbroerne lidt mere rum til fritidsaktiviteter og grønne byrum. Vesterbro skal gerne kunne rumme det hele liv og ikke kun være et sted man bor eller arbejder. Der har siden arbejdet med bydelsplanen blev afsluttet været en arbejdsgruppe, der har arbejdet videre med området og har gjort sig nogle tanker om, hvordan man får synliggjort projektet og skabt et ejerskab for området hos vesterbroerne. Målet er, at vesterbroerne skal kunne se området som deres sted - deres park. Derfor er der udarbejdet en vision og en grundfortælling som skal ligge til grund for det videre arbejde med projektet, som bl.a. er at få en dialog med Borgerrepræsentationen om områdets potentialer og nødvendigheden af at etablere rekreative områder, hvis København skal være en attraktiv by at leve i.

Området er ejet af DSB, BaneDanmark og Freja Ejendomme.

Løsning

 1. Vesterbro Lokaludvalg beslutter, at projektet fremadrettet skal kaldes for Lokomotivparken.
 2. Vesterbro Lokaludvalg vedtager vision og fortælling om projektet. Se bilag
 3. Vesterbro Lokaludvalg afsætter 80.000 kr. til en film og plakat. De 50.000 kr. til projektet tages fra de allerede afsatte midler til en pjece om parken. Se projektbeskrivelse og mediepartnerbeskrivelse
 4. Vesterbro Lokaludvalg afsætter 80.000 kr. til udarbejdelse af økonomiske scenarier for området. se projektbeskrivelse inkl. bilag

 5. Vesterbro Lokaludvalg afsætter 45.000 kr. til en bygningsanalyse og værdisætning i samarbejde med RealDania.

 6. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder videre med at lave en kommunikationsstrategi og plan. Gruppen skal ligeledes arbejde videre med de allerede vedtagne projekter: debatmøde og fotokonkurrence. Læs mere her: https://www.kk.dk/indhold/vesterbro-lokaludvalgs-modemateriale/19022018/edoc-agenda/0d0b9cdb-5eee-406c-9d91-732adf14aa24/1f6b6501-dd93-4cda-bc71-04e32eb2f2c2 og https://www.kk.dk/indhold/vesterbro-lokaludvalgs-modemateriale/19022018/edoc-agenda/0d0b9cdb-5eee-406c-9d91-732adf14aa24/187b2a41-0266-4b58-b755-143449a01562
 7. Vesterbro Lokaludvalg retter henvendelse til Kgs. Enghave Lokaludvalg og inviterer dem til at samarbejde med projektet.

Økonomi

Der afsættes 80.000 kr. til at lave en film og folder/plakat, hvor de 50.000 kr. tages fra allerede disponerede midler til en pjece. De resterende 30.000 kr. tages fra lokaludvalgets ikke disponerede midler. Derudover afsættes der 80.000 kr. til udarbejdelse af tre økonomiske scenarier og 45.000 kr. til udarbejdelse af en bygningdanalyse og værdisættelse. Midlerne afsættes til tre leverandører.

Der tilføres derved 155.000 kr. til tre projekter, hvoraf filmen/plakat/folkderprojektet ophæver det allerede besluttede projekt vedr. en pjece og de midler tilføres projektet. Disse tre projekter kommer således til at disponere 205.000 kr.

Se dagsordenspunkt: Status for økonomi.

 

Beslutning

 1. Der var afstemning om projektets navn. Først var der afstemning om ændringsforslaget; at borgerne skulle vælge mellem hhv. Lokomotivparken og Vester Remisepark. Ændringsforslaget faldt med 1 for, 15 imod og 4 der undlod at stemme. Forslaget i Indstillingen; at projektet fremadrettet skal hedde Lokomotivparken, faldt med 9 imod, 5 for og 6 der undlod, hvorfor projektet fortsat hedder Vester Remisepark.
 2. Vision og fortælling for projektet blev vedtaget. Der var afstemning, hvor ingen var imod, to undlod at stemme.
 3. Der blev afsat 90.000 kr. til film og plakat/flyer(de 50.000 kr. tages fra allerede disponerede midler til flyer til projektet).
  Mikael Stenstrup, Ena Juhl og Carsten Clausen ønskede ført til protokol, at de undlod at tage stilling til indstillingen, da det blev spurt, om nogen var imod indstillingen.
 4. Der blev stemt om at afsætte 80.000 kr. til udarbejdelse af økonomiske scenarier for området. Indstillingen faldt med 1 for, 4 imod og 15 undlod at stemme.
 5. Der blev afsat 45.000 kr. til en bygningsanalyse og værdisætning i samarbejde med Realdania. Det blev besluttet under forudsætning af, at Realdania bidrager med 45.000 kr., samt at Lone Billehøj, Jørgen Sprogøe Petersen og Thomas Egholm indgår og har den direkte dialog med Realdania.
  Mikael Stenstrup ønskede ført til protokol at han undlod at tage stilling til indstillingen.  
 6. Der blev nedsat følgende arbejdsgruppe: Malene Mørkbak Bruun, Birgitte Holst, Lone Billehøj, Ena Juhl, Jørgen Sprogøe Petersen og Morten Vilmer, der arbejder videre med kommunikationsindsatsen.
 7. Det blev besluttet, at invitere Kgs. Enghave Lokaludvalg til at samarbejde om projektet. Forretningsudvalget blev bemyndiget til at tage henvendelse til Kgs. Enghave.