2. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender dagsordnen

 

Beslutning

Afbud:

Per Skovgaard Andersen grundet sygdom, suppleant Jan Simmelkjær grundet anden aftale. Der er ingen 2. suppleant.

Ivan Christensen grundet arbejde, suppleant Carsten Clausen deltager

Noura Bendali grundet familie, suppleant Thomas Nørskov deltager

Karina Bergmann grundet arbejde. Der er ingen suppleant

Alexander Stürup grundet flytning. Der er ingen suppleant.

 

Der blev stillet forslag om, at punkt 7: Medlemsforslag - drøftelse af interesseforhold blev pillet af, og drøftelsen taget i et andet forum, f.eks. på ½ dagsseminaret. Forslaget faldt ved afstemning: med 13 imod, 3 for og 4 der undlod at stemme. Det blev besluttet, at punktet skulle drøftes efter punkt 12.

 

Mødet sluttede 22.15