22. Orientering om høringssvar vedr. naborientering om ombygning af bevaringsværdig administrationsbygning (2018-0124018)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om høringssvar vedr. naboorientering om ombygning af bevaringsværdig administrationsbygning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

  1. at tage orientering om høringssvar vedr. naboorientering om ombygning af bevaringsværdig administrationsbygning til efterretning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg fik 17. april naboorientering om ombygning af bevaringsværdig administrationsbygning i høring. Høringsfristen var 8. maj, hvorfor høringsperioden falder i mellem to lokaludvalgsmøder. Lokaludvalgets Teknik- og Miljøudvalg har drøftet høringsmaterialet og lavet et høringssvar, der har været drøftet i Forretningsudvalget.

Høringssvaret er sendt ind og ligger på lokaludvalgets hjemmeside:

http://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2018/03/Høringssvar-vedr.-naboorientering-vedr.-ombygning-af-bevaringsværdig-administrationsbygning.pdf

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

-

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.