18. Orientering om høringssvar og beslutning om pressemeddelelse vedr. KFUs investeringforslag (2018-0102896)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om høringssvar vedr. KFU's investeringsplan og beslutter pressemeddelelse.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg bemyndigede på det ordinære møde i april Thomas Egholm, Birgitte Holst og Lena Lindskog at udarbejde et høringssvar.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg,

  1. at tage orienteringen om indsendte høringssvar til efterretning
  2. at beslutte at sende en pressemeddelelse til lokalaviserne og som historie på Facebook.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg indsendte et høringssvar i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til investeringsplan. Der blev det bl.a. nævnt, at havnebadet ved Fisketovet skulle ændres til badezone, hvilket bl.a. ville betyde, at der ikke længere skulle være livreddere.

Høringssvaret ligger som bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede investeringsplanen på deres ordinære møde den 25. april, og besluttede bl.a. at tage havnebadet af investeringsplanen, således at havnebadet bevares i sin nuværende form.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen vedr. høringssvar til efterretning.

Vesterbro Lokaludvalg beslutter at indsende følgende pressemeddelelse samt gøre den til en historie på lokaludvalgets Facebookside:

Ros til Kultur- og fritidsudvalget

Som led i kravet om effektiviseringer og besparelser indstillede Kultur- og Fritidsforvaltningen bl.a. at omdanne Fisketorvets Havnebad til badezone.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. april 2018 besluttede et enigt Kultur- og Fritidsudvalg at omdannelse af havnebadet til badezone ikke skal indgå i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringer.

Vesterbro Lokaludvalg og brugere var bekymrede over forvaltningens forslag. Og der har været en del henvendelser til udvalget fra forskelligt hold omkring det uhensigtsmæssige i en omdannelse.

Det er derfor med meget stor tilfredshed at Vesterbro Lokaludvalg oplever, at Kultur- og Fritidsudvalget har lyttet til nærmiljøets – herunder lokaludvalgets - indsigelser og bekymringer og besluttede ikke at følge indstillingen om omdannelsen til badezone.

Tak og anerkendelse for det.

Hilsen

Vesterbro Lokaludvalg

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet indsender pressemeddelelsen til lokalaviserne og opretter en Facebookhistorie.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.