24. Meddelelser (2018-0105844)

.

Sagsfremstilling

 Lokaludvalget har afgivet høringssvar vedr. Enghavevej 81

Svaret ligger på lokaludvalgets hjemmeside:

http://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2018/03/Høringssvar-Enghavevej-81.pdf

Lokaludvalget har afgivet høringssvar vedr. projektet på Reventlowsgade

Teknik- og Miljøforvaltningen afholdte et borgermøde og lokaludvalget har afgivet høringssvar, der ligger på lokaludvalgets hjemmeside:

http://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2018/03/Vesterbro-Lokaludvalgs-høringssvar-vedr.-projekt-Reventlowsgade.pdf

Der er lavet en række kurser til lokaludvalgsmedlemmer.

Vedlagt dagsordnen er der en liste med kursusrækken samt invitation til kursus den 7. juni, hvor bl.a. Thomas Egholm skal drøfte Otto Busses Vej med Niels Bjerrum.

 

Beslutning

Mundtlige meddelelser fremkommet på mødet:

Der er blomstrende by i Enghave Parken lørdag den 19. maj.

Jørgen Sprogøe Petersens andelsforening har et lokale man kan låne, mens kontoret på Lyrskovgade bliver ombygget, såfremt det er ledigt.