16. Beslutning om proces vedr. høring om nye skoledistrikter (2018-0131242)

Vesterbro Lokaludvalg beslutter proces vedr. høring om nye skoledistrikter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg,

  1. at drøfte høringsmaterialet
  2. at bemyndige Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget om at udarbejde et udkast til høringssvar.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har fået nye skoledistrikter i høring. For Vesterbro kan det betyde, at skoledistriktet for Ny Carlsberg Skole måske ændres, grundet udbygning af Carlsbergbyen.

Høringsmaterialet er Børne- og Ungeudvalgets beslutning 2. maj: https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/02052018/edoc-agenda/3abc490d-5ef0-4ceb-bbad-f8fc602be090/8e03301c-c69e-43c5-908f-1dcc6b3a38be

Høringsfristen er den 15. juni 2018.

Som bilag ligger høringsbrevet.

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg drøfter høringsmaterialet
  2. Vesterbro Lokaludvalg bemyndiger Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget til at udarbejde udkast til høringssvar til beslutning på lokaludvalgets møde 13. juni.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Lokaludvalget beslutter høringssvar på det ordinære møde 13. juni.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.