7. Medlemsforslag - drøftelse af interesseforhold (2018-0127244)

På baggrund af medlemsforslag fra Birgitte Kehler Holst (Å) drøfter Vesterbro Lokaludvalg medlemmernes forskellige interesseforhold for at skabe gennemsigtighed i lokaludvalgets virke.

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget besluttede på det ordinære møde 16. maj at udsætte drøftelsen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg,

  1. På baggrund af medlemsforslaget fra Birgitte Kehler Holst (Å), at drøfte medlemmernes forskellige interesseforhold, for at skabe gennemsigtighed i lokaludvalgets virke.

Problemstilling

Lokaludvalgets medlemmer består af 23 lokalt engagerede mennesker. Dette kan betyde, at flere medlemmer er engageret i mange foreninger, fra politiske partier til boligforeninger, sociale foreninger m.v. Det kan betyde, at medlemmer kan have flere interesser, selvom hvert medlem sidder i lokaludvalget for én konkret forening.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter indstillingen, med det formål at synliggøre de forskellige interesseforhold medlemmerne har, og hvilken betydning det kan have for lokaludvalgets virke, da det kan have betydning i nogle beslutninger. Det har f.eks. betydning i forhold til inhabilitet i behandling af puljeansøgninger, hvor det er medlemmers eget ansvar at vide, om man er inhabil. Det er frivilligt, hvorvidt man ønsker at oplyse, hvilke foreninger man er med i ud over den, man repræsenterer i lokaludvalget. Der bliver ligeledes ikke noteret noget fra drøftelserne, da lokaludvalgets referater er et beslutningsreferat.

Økonomi

Drøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Beslutning

Sagen blev udsat.