12. Nedsættelse af arbejdsgruppe til Indre Vesterbro dialog- og gadefest (2018-0008343)

Vesterbro Lokaludvalg skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal sikre dialog med borgerne under afvikling af Indre Vesterbro Dialog- og gadefest søndag den 26. august 2018.

Tidligere beslutninger

På det ordinære møde den 17. januar 2018, traf lokaludvalget beslutning om at afholde projektet, samt at nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal lave dialogskabende aktiviteter til festen, skulle vente, til der var valgt et nyt lokaludvalg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg,

  1. at nedsætte en arbejdsgruppe, til planlægning og afholdelse af dialogskabende aktiviteter i forbindelse med gadefesten på Istedgade.

Problemstilling

De seneste to år har Vesterbro Lokaludvalg, i samarbejde med Mændenes Hjem og lokale aktører, med succes afholdt en gadefest på Istedgade i sensommeren.

Ved dette års arrangement, søndag den 26. august, skal Vesterbro Lokaludvalg have en stand med dialogskabende aktiviteter. Gennem dialog med gadens brugere og bydelens borgere, kan lokaludvalget få et aktuelt indblik i, hvilke emner, der optager vesterbroerne, samt få feedback og input på aktuelle politiske sager og andre projekter, der optager lokaludvalget.

For lokaludvalget er det en unik mulighed for at komme i dialog med borgere, der normalt kan være svære at få i tale i de øvrige demokratiske processer. Det giver mulighed for at berøre emner om socialt udsatte ud fra en dialog med dem, det handler om.

Ligeledes kan arrangementet bruges til at fortælle om lokaludvalgets projekt på Otto Busses Vej samt  evt. bruges i forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplansstrategien. 

Lokaludvalget har et maksimalt råderum på 3x6m, hvor der kan skabes forskellige inviterende, interagerende og dialogskabende aktiviteter. Eksempler på aktiviteter kunne være: fotoboks, samtalekort, info bod, samtale-"lykkehjul", eller andet, der kan facilitere dialog med mange typer af borgere.

Efter arrangementet skal arbejdsgruppen samle op på de input de har fået på dagen.

Løsning

Lokaludvalget udvælger en arbejdsgruppe på mindst 3 medlemmer, der påtager sig at planlægge dialogskabende aktiviteter. Arbejdsgruppen skal også deltage med en stand under arrangementet, samt opsamle og evaluere dagens udfald og resultater.

Økonomi

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Arbejdsgruppen holder sekretariatet orienteret om mødeaktivitet, og hvilke aktiviteter der planlægges.

Beslutning

Sagen blev udsat.