25. Evt.

Beslutning

Distortion har fået tilladelser og bliver gennemført i år.

Orientering om Krible Krable - Museum i træstubben:
Projektet har modtaget midler fra Nordeafonden/Naturvejlederforeningen og BUF til etablering og drift den første sæson. Projektet startes op i maj og løber til efterårsferien. Målgruppen er primært 0-6-årige, men ønsker også at afholde kurser for pædagoger og evt. foredragsaftenener for lokale borgere.
Formålet med projektet er at skabe biotoper for en række forskellige krible-krabledyr, f.eks. snegle, bænkebidere, bier, sommerfugle, kompostorme og regnorme. Biotoperne skal gøre det muligt for børn at finde dyrene i deres rette element.