13. Borgerhenvendelse vedr. hundelufterparken ved Enghave Plads (2018-0052848)

Vesterbro Lokaludvalg skal drøfte borgerhenvendelse vedr. hundelufterområde på Enghave Plads.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

  1. at drøfte borgerhenvendelsen vedr. hundelufterområde på Enghave Plads og beslutte et svar. 
  2. at beslutte at kigge på hele Enghave Plads til oktober.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget en borgerhenvendelse vedr. om der etableres et hunde-fritløbsområde, som der tidl. har været på Enghave Plads, når metrobyggeriet er færdigt.

Det omtalte område er, hvor der er etableret en lommepark for år tilbage og møblerne trænger til renovering. Tanken med området var, at det skulle fungere både om område for fritgående hunde og park. Området bliver efter etablering af park, i begrænset omfang brugt som fritløbsområde for hunde.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg drøfter henvendelsen og beslutter et svar.

Vesterbro Lokaludvalg beslutter at se på hele Enghave Plads til oktober, herunder det pågældende hundelufterområde.

Økonomi

Indstillingen har ingen konsekvenser for lokaludvalget          

Videre proces

Sekretariatet kontakter borgeren og orienterer om lokaludvalgets beslutning.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Det tilbagemeldes til borgeren, at der kigges på det til oktober.