6. Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser etc. (2018-0129420)

Vesterbro Lokaludvalg skal vælge repræsentanter til diverse bestyrelser m.v.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i august 2017, hvilke bestyrelser m.v. det er relevant for Vesterbro Lokaludvalg at sidde i.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

  1. At udpege medlemmer, der skal repræsentere lokaludvalget i diverse bestyrelser etc.

Problemstilling

Lokaludvalget har repræsentanter i diverse bestyrelser, og lokaludvalget skal derfor udpege nye repræsentanter, nu hvor der er nyt lokaludvalg. Den/de udpegede sidder med instruktionsbeføjelse.

Instruktionsbeføjelse:

At sidde med instruktionsbeføjelse fra Vesterbro Lokaludvalg betyder, at man sidder i det pågældende forum for at varetage lokaludvalgets interesse, frem for at varetage det område/parti, som man er valgt ind i lokaludvalget på baggrund af.

Instruktionsbeføjelsen medfører bl.a., at medlemmet ikke er inhabil ved behandling af ansøgninger fra den pågældende bestyrelse m.v. Instruktionsbeføjelsen gælder kun det medlem, der er udpeget af lokaludvalget til at repræsentere lokaludvalget. Er der andre medlemmer af lokaludvalget, der sidder i bestyrelsen mv. på vegne af andre foreninger o.l., er de ikke omfattet af instruktionsbeføjelsen.

I det omfang som man vil skulle tage stilling til ting, der normalt ville skulle forelægges lokaludvalget, kan repræsentanten udelukkende udtale sig på lokaludvalgets vegne i sager, der har været drøftet i lokaludvalget, f.eks. i forbindelse med høringer ol.  

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg skal udpege repræsentanter til nedestående bestyrelser m.v. Nogle af bestyrelserne har allerede en repræsentant fra lokaludvalget. Denne skal tage stilling til, om der ønskers genvalg.

  • DGI-Byens brugerudvalg – pladsen er vakant.

  • Frivilligcenterets bestyrelse – pladsen er vakant.

  • Carlsbergbyens Følgegrupper. Carlsbergbyen nedsætter fra tid til anden følgegrupper. Det kan fx være i forhold til byrum, kultur og byliv. Da invitationerne til at deltage ofte er meget korte, forslås det, at der vælges 2-4 personer, der kan deltage i evtentuelle følgegrupper vedr. Carlsberg. Af de fire, der har siddet i nogle af de tidligere følgegrupper, er Jimmy Sindahl og Per Skovgaard Andersen de eneste, der stadig er medlem af lokaludvalget.

  • Følgegruppen for Halmtorvet 17. Thomas Egholm er lokaludvalgets repræsentant på nuværende tidspunkt.

  • Følgegruppen for SaxoGarden, Thomas Warburg er nuværende repræsentant for lokaludvalget.

  • Stjerneradios bestyrelse – Pladsen er vakant.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet tilbagemelder de valgte personer til bestyrelserne m.v.

 

 

Beslutning

Det blev besluttet at,

Kultur, Fritid, Børne og ungeudvalget drøfter, hvem der skal sidde i DGI-byens brugerudvalg.

Malene Mørkbak Bruun  blev valgt til Frivilligcenterets bestyrelse.

Jørgen Sprogøe Petersen, Thomas Nørskov, Lone Billehøj, Jimmy Sindahl og Per Skovgaard Andersen blev valgt til Carlsbergbyens følgegrupper.

Thomas Egholm blev valgt til Følgegruppen for Halmtorvet 17, Thomas Warburg blev valgt som 1. suppleant, og Birgitte Holst blev valgt som 2. suppleant. 

Thomas Warburg  blev valgt til Følgegruppen for SaxoGarden.

Thomas Warburg blev valgt til Stjerneradios bestyrelse.