5. Valg af fagudvalgsformænd/kvinder (2018-0126948)

Vesterbro Lokaludvalg skal vælge formænd/kvinder for de tre faste fagudvalg.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i april at nedsætte tre fagudvalg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg

  1. At vælge en formand/kvinde for Social- og Beskæftigelsesudvalget, samt en suppleant for denne.

  2. At vælge en formand/kvinde for Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget, samt en suppleant for denne.

  3. At vælge en formand/kvinde for Teknik- og Miljøudvalget, samt en suppleant for denne.

Problemstilling

Lokaludvalget besluttede på det ordinære møde i april at nedsætte tre faste fagudvalg. Hvert fagudvalg skal have en formand/kvinde, samt en suppleant for denne. Se i øvrigt dagsordenspunkt: Beslutning af ændring af forretningsorden for Vesterbro Lokaludvalg.

Løsning

Lokaludvalget vælger en formand/kvinde og en suppleant for denne for hver af lokaludvalgets fagudvalg.

Såfremt der stiller mere end en kandidat til posten som formand/kvinde for et fagudvalg, har hver kandidat et minut til at holde en valgtale, og kan derudover svare på konkrete spørgsmål vedr. sit kandidatur.

Valgprocedure:

Afstemningen til valg af formand/kvinder kan være skriftlig, men ikke hemmelig, hvorfor hvert medlems stemme noteres. 

Ved en kandidat på valg til hhv. formand/kvinde og suppleantposten
Kandidaten vælges uden afstemning som hhv. formand/kvinde og suppleant.

Ved to kandidater på valg
Hvert medlem tilkendegiver med én stemme, hvilken kandidat der stemmes på. Den kandidat med flest stemmer bliver formand/kvinde for fagudvalget og den anden kandidat bliver suppleant. Såfremt der er stemmelighed besluttes hvem der er hhv. formand/kvinde og suppleant ved lodtrækning.

Ved mere end to kandidater på valg til formand/kvindeposten
Såfremt der stiller mere end to kandidater, foretages der to afstemningsrunder. Første runde tilkendegiver hvert medlem med én stemme, hvilken kandidat der stemmes på. De to kandidater, der har flest stemmer, går videre til afstemningsrunde to, hvor hvert medlem med én stemme tilkendegiver, hvilken kandidat der stemmes på. Den kandidat med flest stemmer bliver formand/kvinde, og den med næstflest stemmer bliver suppleant. Ved stemmelighed besluttes hvem der er hhv. formand/kvinde og suppleant ved lodtrækning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

I forretningsordnen fremgår det, at man er valgt for et år, hvorfor der vil være valg til formand/kvindeposter igen i 2019.

Beslutning

Ena Juhl blev valgt som forkvinde for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Allan Frederiksen blev valgt som suppleant

Jørgen Sprogøe Petersen blev valgt som formand for Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget. Udvalget drøfter, hvem der skal være suppleant på deres næste møde.  

Per Skovgaard Andersen blev valgt som formand for Teknik- og Miljøudvalget, Erik Hegelund-Frederiksen blev valgt som suppleant